Kiinnitinpalvelut

Suunnittelemme ja valmistamme kiinnittimiä eri teollisuuden aloille. Käytössämme on SolidWorks 3D CAD –suunnitteluohjelmisto, jolla saamme moni muotoisimmatkin kappaleet mallinnettua.

Pääsääntöisesti koneistamme itse suunnittelemamme kiinnittimet, mutta teemme myös pelkästään suunnittelua asiakkaan oman tarpeen mukaan muualla koneistettavaksi.

Pääsuunnittelijallamme Hannu Vuorelalla on yli 30 vuoden kokemus ja hän on toiminut Strynissä yrityksemme perustamisestä lähtien. Olemme suunnitelleet ja valmistaneet kiinnittimiä esimerkiksi AGCO SISU POWER:lle, Valtralle ja Alteams Oy:lle.


Mittauspalvelut

Vuonna 2005 hankkimallamme ZEIZZ Contura 700 CNC -koordinaattimittalaitteella pystymme mittaamaan kappaleet tuhannesosamillin tarkkuudella. Mittalaiteella varmistamme tuotantomme laadun säännöllisesti ja järjestelmällisesti.

Teemme asiakkaan toiveiden mukaan mittauspöytäkirjat, jotka toimitetaan kappaleiden mukana. Yhteistyönä tehtynä tämä varmistaa osaltaan tuotteiden laadun.

Mittaamme myös asiakkaan koneistamia kappaleita, näin saadaan puolueeton mittaustulos.


Kokoonpanopalvelut

Kokoamme tarpeen mukaan myös asiakkaan omat kappaleet tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Tarvittaessa myös testaamme, pakkaamme ja toimitamme kokonaisuuden loppukäyttäjälle.

Koneistamme pääosan kokoonpantavista tuotteista. Käytämme joissakin tapauksissa yhteistyökumppaneillamme alihankintana teetettyjä kappaleita.

Suunnittelemme myös yhteistyössä asiakkaan kanssa SolidWorks 3D CAD
-suunnitteluohjelmistolla koneiden prototyyppejä. Ohjelmisto hahmottaa protokappaleiden täydellisen yhteensopivuuden, jolloin kappaleita ei tarvitse jälkeenpäin korjailla.

Kun kokoonpano on valmis mallista voi helposti toteuttaa työpiirustukset. Työpiirustusten avulla koneistaminen on helppoa, kaikki yksityiskohdat ja toleranssit löytyvät yhdestä kuvasta.